(1)
Rogozińska, A. Identyfikacja Uwarunkowań Konfliktu Rosyjsko-ukraińskiego W międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa. 10.14746/ssp 2022, 117-133.