(1)
Kołodziejski, K. Ograniczenie Roli Parlamentu W Rosji Po objęciu władzy Przez Władimira Putina. 10.14746/ssp 2022, 161-183.