(1)
Rajca, L. Zarządzanie Kryzysem wywołanym Pandemią COVID-19 W Czasie Jej Pierwszej Fali W Wybranych państwach Europejskich. 10.14746/ssp 2023, 27-44.