(1)
Chwedoruk, R. O anachroniczności Polskiego Kapitalizmu – Niekonserwatywne Krytyki Liberalizmu We współczesnej Polsce. 10.14746/ssp 2003, 5-24.