(1)
Piesiewicz, P. Disc Jockey Jako twórca zależny – Problem Miksowania utworów W świetle przepisów Ustawy Z Dnia 4 Lutego 1994 R. O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych. 10.14746/ssp 2003, 165-173.