(1)
Wróblewska, M. Rynek Pracy Wobec Integracji Z Unią Europejską, Pod Red. Stanisławy Borkowskiej. 10.14746/ssp 2003, 194-199.