(1)
Bagieńska-Masiota, A. D. Doliński, Psychologiczne Mechanizmy Reklamy. 10.14746/ssp 2004, 211-214.