(1)
Kowalczyk, R. Prasa Lokalna – między Misją a Rynkiem. 10.14746/ssp 2004, 45-63.