(1)
Stelmach, A. Budowa Podstaw Systemu Partyjnego współczesnej Rosji. 10.14746/ssp 2004, 65-87.