(1)
Jorasz, A. Regulacje Prawne postępowania Antydumpingowego W Polsce W świetle przystąpienia Do Unii Europejskiej. 10.14746/ssp 2004, 161-179.