(1)
Spalony, A. Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Mity Czwartej władzy. Dla widzów, słuchaczy I Czytaczy. 10.14746/ssp 2004, 226-228.