(1)
Paradowska, W.; Paradowski, R. Podmiotowość Jako Transcendencja. Przyczynek Do Definicji podmiotowości Politycznej. 10.14746/ssp 2005, 5-10.