(1)
ZieliƄski, W. Krytyczny Pluralizm W Mediach, Czyli Kilka Uwag O Kapitale Idei. 10.14746/ssp 2005, 11-23.