(1)
Jurga, E. Ograniczenia niezależności W układzie Dziennikarz – Redaktor Naczelny – Wydawca (właściciel) W Prasie Lokalnej. 10.14746/ssp 2005, 59-70.