(1)
Rakowski, T. Ofiara I Oczekiwanie. Badania Nad Pewnym Lokalnym doświadczeniem Industrializacji. 10.14746/ssp 2005, 123-132.