(1)
Rachwał, M. Referendum Jako Forma udziału Obywateli W Kierowaniu Sprawami Publicznymi. 10.14746/ssp 2005, 145-159.