(1)
Jarosz, A. Rolnictwo Polskie We Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Red. Nauk. Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski. 10.14746/ssp 2005, 260-264.