(1)
Paradowski, R. Pro Choice I Pro Life – rozbieżne Dyskursy. Przyczynek Do Problemu Debaty I Konstruowania obiektywności. 10.14746/ssp 2007, 5-16.