(1)
Kałążna, K. Pozycja Kobiet Na Polskim Rynku Pracy. Uwarunkowania Prawne I rzeczywistość. 10.14746/ssp 2007, 73-99.