(1)
Klejdysz, N. Andrea Dworkin – Najbardziej Znienawidzona Feministka. 10.14746/ssp 2007, 159-172.