(1)
Zawiszewska, A. Literatura Kobiet W Latach 1918-1939 Z Perspektywy Feministycznej. Rekonesans. 10.14746/ssp 2007, 173-192.