(1)
Jarosz, A. Leszek Sidorowicz, Ekonomiczne Konsekwencje Funkcjonowania Granic paƄstwowych. 10.14746/ssp 2007, 223-226.