(1)
Osiewicz, P. Kwestia Cypryjska Po Roku 2004: Pojednanie Czy podziaƂ?. 10.14746/ssp 2007, 37-59.