(1)
Szymczyński, T. R. Droga Austrii Do członkostwa W Unii Europejskiej. 10.14746/ssp 2007, 61-94.