(1)
Stankiewicz, W. Konsekwencje Zmian Polityczno-Ekonomicznych W Rosji Po Upadku Komunizmu. 10.14746/ssp 2007, 95-118.