(1)
Krenz, M. Ukraińskie społeczeństwo – społeczeństwem Obywatelskim?. 10.14746/ssp 2007, 195-209.