(1)
Karbowska, M. Dlaczego Francuzi Odrzucili Europejski Traktat Konstytucyjny?. 10.14746/ssp 2007, 7-21.