(1)
Czarnecka, A. Ingerencje Socjotechniczne W Mechanizm społecznej aktywności. 10.14746/ssp 2007, 283-299.