(1)
Hordecki, B. Augustianizm Benedykta XVI a Oddolna Nauka społeczna Kościoła. 10.14746/ssp 2008, 49-60.