(1)
Adamczyk, A. Dynamika Zmian Migracyjnych Przed wejściem Polski Do Unii Europejskiej. 10.14746/ssp 2008, 179-204.