(1)
Potyrała, A. Polska Polityka Azylowa. Ujęcie Prawno-Instytucjonalne. 10.14746/ssp 2008, 27-46.