(1)
Grochmalski, P. Afganistan a Radykalizm Islamski W Azji Centralnej. 10.14746/ssp 2008, 85-98.