(1)
Przybylska-Maszner, B. Operacje W Obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony – Uwarunkowania I Perspektywy Rozwoju. 10.14746/ssp 2009, 7-36.