(1)
Skrzypczak, J. Prawa I obowiązki Stron Umowy Licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych W świetle Regulacji Krajowych I Unii Europejskiej. 10.14746/ssp 2009, 93-104.