(1)
Sobczak, W. Ochrona Dziedzictwa Kultury W Systemie Prawnym Unii Europejskiej. 10.14746/ssp 2009, 105-124.