(1)
Paradowski, R. W Sprawie Projektu PreambuĊ‚y Do Konstytucji Unii Europejskiej. 10.14746/ssp 2007, 37-41.