(1)
Balcerek, M. Samorząd Gospodarczy W Koncepcji społecznej Gospodarki Rynkowej W RFN W Latach 1949–1963. 10.14746/ssp 2010, 117-134.