(1)
Małyszko, P. „Prawda Wileńska”. 10.14746/ssp 2010, 135-148.