(1)
Narożna, D.; Nowak, K. E. Własność Intelektualna W Uczelni Publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. 10.14746/ssp 2017, 121-136.