(1)
Kraƛ, I. Organizacja Nadzoru Nad Systemem Finansowym W Polsce. 10.14746/ssp 2017, 137-154.