(1)
Barabasz, A. Polska Wobec Jednolitego Aktu Europejskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1981–1987). 10.14746/ssp 2017, 171-196.