(1)
Ossowski, S. Jan PaweĊ‚ II a Demokracja. 10.14746/ssp 2007, 122-134.