(1)
Baszkowski, A. Grażyna Czubek, Piotr Kosiewski (red.), Własność a Dobra Kultury, Warszawa 2006, TRIO 2006, Ss. 238. 10.14746/ssp 2007, 343-346.