(1)
Potyrała, A. Unia Europejska Wobec Nowych tworów państwowych (Casus Kosowa, Abchazji I Osetii Południowej). 10.14746/ssp 2010, 15-36.