(1)
Runiewicz-Jasińska, R. Zgromadzenie Bałtyckie – Instytucja trójstronnej współpracy Parlamentarnej państw bałtyckich. 10.14746/ssp 2010, 133-160.