(1)
Potyrała, A. Niepodległość Kosowa W świetle Opinii Doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 10.14746/ssp 2010, 27-46.