(1)
Rosicki, R. Ogólna Charakterystyka międzynarodowego Prawa Ochrony środowiska. 10.14746/ssp 2010, 79-104.