Wróblewski, W. (2010). Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 221. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 217-223. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.3.11