Wallas, M. (2010). Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 85-118. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.4.05