Rewizorski, M. (2011). Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 45-64. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.1.03